Perakaunan | Foundershive

Buku Simpan Kira dan Perakaunan

Biar kami menguruskan buku simpan kira anda. Tiada lagi kerumitan.

Serahkan semua debit dan kredit akaun anda pada kami

Sama ada anda seorang yang baru ingin memula perniagaan atau perniagaan yang mapan, menguruskan buku kewangan anda adalah mustahak untuk membuat keputusan perniagaan yang tepat.

Ketika itulah perkhidmatan perakaunan dan pembukuan masuk.

Perakaunan adalah proses mengesan pendapatan dan perbelanjaan. Akauntan bertanggungjawab untuk memberikan nasihat kewangan strategik selain mengetahui keadaan kewangan syarikat.

Perkhidmatan pencatatan buku simpan kira adalah proses menyimpan rekod urus niaga kewangan dan menyediakan penyata kewangan, seperti kunci kira-kira dan penyata pendapatan. Dalam operasi harian, penjaga buku simpan kira akan memastikan pekerja anda memasukkan invois dan perbelanjaan dengan betul dan mengendalikan pembayaran gaji.

Kami faham bahawa pengasas biasanya sibuk menjalankan perniagaan dan mempunyai senarai panjang yang perlu dilakukan. Kami pernah melaluinya. Penting untuk mengekalkan amalan perakaunan yang baik dan mempunyai rekod yang betul tanpa mengira saiz Syarikat.

Mengapa penting bagi pengasas memastikan ini?
  • Supaya anda tahu berapa sebenarnya yang anda perolehi dalam menjalankan perniagaan anda. Banyak wang dalam akaun bank tidak semestinya bermaksud Syarikat anda menjana banyak wang, anda perlu mempunyai akaun pengurusan yang betul untuk menganalisis.
  • Untuk mendapatkan pinjaman bank. Bank ingin melihat akaun pengurusan anda agar mereka mula bercakap mengenai pemberian pinjaman kepada anda.
  • Jalankan perniagaan dengan lebih berkesan dan menjimatkan kos. Laporan Akaun anda, dapat membantu anda mengetahui kategori mana yang akan perlu penambahan bajet atau kurang dalam perniagaan anda.
accounting and bookkeeping services

Servis Kami

Pencatatan Buku Simpan Kiran dan Perakaunan

Dari perusahaan kecil, hingga syarikat Sdn Bhd, kami ada di sini untuk membantu pengasas menguruskan akaun mereka.

Kami membantu anda menyediakan Akaun Pengurusan Bulanan, Suku Tahunan atau Tahunan anda yang merangkumi penyediaan Lembaran Imbangan dan Penyata Pendapatan, Penyata Aliran Tunai, dll.

Sebut Harga Kami

Kadar bayaran berbeza-beza berdasarkan beberapa faktor

  1. Kerumitan perniagaan atau perakaunan anda.
  2. Nombor transaksi atau jumlah urus niaga
  3. Kekerapan Laporan- akaun pengurusan bulanan atau suku tahunan atau tahunan

Sebagai panduan, penyediaan akaun pengurusan tahunan untuk Syarikat yang tidak aktif dan yuran syarikat aktif masing-masing bermula dari RM 500 dan RM1,500 bergantung kepada faktor di atas.

Jangan bimbang, ini mungkin agak rumit bagi beberapa orang, hubungi kami hari ini dan kami akan memaklumkan kepada anda bayaran kasar dengan harga yang berpatutan.